Dansk Smerteforum

Netværk | Viden | Indflydelse

Dansk Smerteforum

Dansk Smerteforum blev grundlagt i 1994. 

DSF er et ‘ikke-specialebærende’ lægevidenskabeligt selskab (LVS) under LVS samt dansk chapter i det europæiske og det internationale smertevidenskabelige selskab. 

Det har fra starten af været selskabets primære formål at udbrede kendskabet til smerter, smertebehandling og -forskning i Danmark – herunder udarbejdelse af nationale retningslinjer, at bygge bro mellem klinikerne og forskerne samt at afholde videnskabelige møder og forestå undervisning og uddannelse.

Læs historien om Dansk Smerteforums stiftelse under “OM”.

Netværk

Dansk Smerteforum (DSF) ønsker at skabe samarbejde mellem faggrupper, og arbejder aktivt for at skabe tværfaglig viden om smerter. Derfor er både læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, tandlæger, dyrlæger, socialrådgivere, sekretærer og forskere medlemmer af DSF.

Viden

Dansk Smerteforum (DSF) arbejder for at udbrede kendskabet til smerter, smertebehandling og forskning i smerter i Danmark. Herudover udarbejdelse af nationale retningslinjer, at bygge bro mellem klinikerne og forskerne, samt at afholde videnskabelige møder og forestå undervisning og uddannelse.

Indflydelse

Dansk Smerteforum (DSF) bidrager med bl.a. høringssvar og udformning af kliniske vejledninger. Vi repræsenterer smerteområdet fx overfor Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. Her på siden vil medlemmer kunne få indblik i dette arbejde og mulighed for at bidrage.

DSF er repræsenteret i internationale fora, og vil her på siden orientere om dette arbejde – og om medlemmernes muligheder for ad denne vej at få indflydelse i relevante organer.