Om DSF

Netværk | Viden | Indflydelse

Tale til Årsmøde 2019 i anledning af DSFs 25-års jubilæum

Dansk Smerteforum: Historien 1994 – 2019 

Af Niels-Henrik Jensen, forhv. overlæge, speciallæge i anæstesiologi og smertebehandling.

Medlem af initiativgruppen for etablering af Dansk Smerteforum, formand 1994 – 1996, bestyrelsesmedlem 2004 – 2006 og formand 2006-2008.

Inspireret af the International Association for the Study of Pain og 2nd World Congress on Pain i Montreal, Canada i 1978 greb den visionære professor i anæstesiologi ved Københavns Amtssygehus i Herlev, Sophus Hauberg Johansen (f. 1921 – d. 1995) ideen, at viden og behandling af smerter skulle implementeres i det danske sundhedsvæsen på et mere formelt grundlag.

Udover at etablere smerteklinikker i primært de universitetsbaserede anæstesiologiske afdelinger skulle der oprettes et selskab af tværfaglig karakter, som på sigt skulle udvikle sig til et egentligt videnskabeligt selskab.

Overlæge i anæstesiologi ved Københavns Amtssygehus i Gentofte, Jørgen Eriksen (f. 1942 – d. 2005) overtog stafetten, og som primus motor nedsatte han en initiativgruppe i 1993 til dannelsen af et sådant selskab, bestående af overlægerne i anæstesiologi Niels-Henrik Jensen (Københavns Amtssygehus i Herlev), Anders Schou Olsen (Ålborg sygehus), Peter Hole (Odense sygehus) samt Christian Christiansen (Frederiksberg hospital).

Disse 5 personer udarbejdede vedtægter og mobiliserede sundhedspersonale med interesse indenfor smerteområdet og lagde således grundlaget til dannelsen af Dansk Smerteforum.

Man kunne derfor ved et stort fremmøde med over 200 personer i Odense d. 4-5 februar 1994 afholde den stiftende generalforsamling, hvorefter Dansk Smerteforum var en realitet. Fra initiativgruppen blev Niels-Henrik Jensen valgt til foreningens første formand.

Læs hele talen ved at klikke på linket.

Bestyrelsen

Formand

Hanne Würtzen

Næstformand

Nina Kvorning

Kasser

Mette Laustsen

Sekretær

Morten Høgh

Bestyrelsesmedlem

Thomas Graven-Nielsen