Om DSF

Netværk | Viden | Indflydelse

Tale til Årsmøde 2019
i anledning af DSFs 25-års jubilæum

Dansk Smerteforum: Historien 1994 – 2019
Af: Niels-Henrik Jensen, forhv. overlæge, speciallæge i anæstesiologi og smertebehandling.

Medlem af initiativgruppen for etablering af Dansk Smerteforum, formand 1994 – 1996, bestyrelsesmedlem 2004 – 2006 og formand 2006-2008.

Inspireret af the International Association for the Study of Pain og 2nd World Congress on Pain i Montreal, Canada i 1978 greb den visionære professor i anæstesiologi ved Københavns Amtssygehus i Herlev, Sophus Hauberg Johansen (f. 1921 – d. 1995) ideen, at viden og behandling af smerter skulle implementeres i det danske sundhedsvæsen på et mere formelt grundlag.

Udover at etablere smerteklinikker i primært de universitetsbaserede anæstesiologiske afdelinger skulle der oprettes et selskab af tværfaglig karakter, som på sigt skulle udvikle sig til et egentligt videnskabeligt selskab.

Overlæge i anæstesiologi ved Københavns Amtssygehus i Gentofte, Jørgen Eriksen (f. 1942 – d. 2005) overtog stafetten, og som primus motor nedsatte han en initiativgruppe i 1993 til dannelsen af et sådant selskab, bestående af overlægerne i anæstesiologi Niels-Henrik Jensen (Københavns Amtssygehus i Herlev), Anders Schou Olsen (Ålborg sygehus), Peter Hole (Odense sygehus) samt Christian Christiansen (Frederiksberg hospital).

Disse 5 personer udarbejdede vedtægter og mobiliserede sundhedspersonale med interesse indenfor smerteområdet og lagde således grundlaget til dannelsen af Dansk Smerteforum.

Man kunne derfor ved et stort fremmøde med over 200 personer i Odense d. 4-5 februar 1994 afholde den stiftende generalforsamling, hvorefter Dansk Smerteforum var en realitet. Fra initiativgruppen blev Niels-Henrik Jensen valgt til foreningens første formand.

Læs:

Bestyrelsen

Formand

Nina Kvorning

Bestyrelsesmedlem

Lotte Ladegaard Kristensen

Kasserer

Mette Mebus Laustsen

Sekretær

Susanne Haase Hansson

Næstformand

Laila Bendix