Kommende møder i Dansk Smerteforum

Vi afholder vores Efterårsmøde lørdag den 5. oktober 2024 i Odense. Emnerne bliver CRPS, Low Dose Naltrexon og Transkutan Nervestimulation (med forbehold for ændringer).

Næste Årsmøde 2025 forventes afholdt den fredag den 21. til lørdag den 22. marts 2025 i Kolding.

Sæt allerede nu krydser i kalenderen. Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!