Praksissammenfatning om afhængighedsskabende lægemidler

Styrelsen for Patientklager har i februar 2024 udgivet en praksissammenfatning om afhængighedsskabende lægemidler, baseret på 29 principielle afgørelser i styrelsen. Styrelsen håber med denne udgivelse at skabe klarhed over styrelsens praksis i klager relateret til afhængighedsskabende lægemidler.

Se link: praksissammenfatning-om-afhængighedsskabende-lægemidler-2024.pdf (stpk.dk)