Oversigt over aktiviteter i Sundhedsstyrelsen per 14.03.2024

1. Faglige anbefalinger for udredning af behandlingsbehov hos patienter med kroniske smerter i almen praksis

Link: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2023/NKA-Kroniske-smerter/Faglige-anbefalinger-for-udredning-af-behandlingsbehov-hos-patienter-med-kroniske-smerter-i-almen-pr.ashx?sc_lang=da&hash=49CA5EAA3DC2283DA022100128C5C2FD

2. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter. Indsatser og organisering

Link: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2023/anbefalinger-for-tvaersektorielle-forloeb-for-mennesker-med-kroniske-smerter

3. PRO-skema rettet til patienter med smerter, under udarbejdelse

Link: https://pro-danmark.dk/da/sp%C3%B8rgeskemabank/nationale-pro-sp%C3%B8rgeskemaer og https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/pro-sekretariatet

4. Anbefalinger for farmakologisk behandling af smerter, under udarbejdelse

Link: https://www.sst.dk/-/media/Viden/Sundhedsv%C3%A6sen/NKR/Igangvaerende-NKR/Godkendt-Kommissorium-for-NKA-farmakologisk-behandling-af-smerter.ashx?sc_lang=da&hash=7305FC0CDDFCCD5CB07238E7D3D8B00D

5. Nationalt koordinationsforum for styrket klinisk kvalitet på smerteområdet

Link: https://www.sst.dk/-/media/Nyheder/2023/NKA-smerter/Kommissorium-for-Nationalt-koordinationsforum-smerter.ashx?sc_lang=da&hash=FB92A18976EE01F5D3B2EE7D4FB779DD