Information til patienter og pårørende om opioider

Smertesagen har med støtte fra Sundhedsministeriet produceret tre film af 4-5 minutters varighed om opioider.

Se disse links:

Hvordan virker opioider: https://vimeo.com/683286769

Bivirkninger og konsekvenser: https://vimeo.com/683286609

Ud af afhængigheden: https://vimeo.com/683287097

Desuden har Smertesagen lavet en film om ikke-medicinsk behandling af kronisk smerter. Se link: https://vimeo.com/683286908