You are currently viewing Samarbejde mellem læger, offentlige råd og medicinalindustrien

Samarbejde mellem læger, offentlige råd og medicinalindustrien

HJÆLP OS MED AT UNDERSØGE HVORDAN DU OPLEVER SAMARBEJDET MELLEM LÆGER, DE OFFENTLIGE RÅD OG MEDICINALINDUSTRIEN

Som læge og lægestuderende har du vigtig viden om dit fag! Det kan bruges til at belyse de forhold, der er i forbindelse med lægers samarbejde med medicinalindustrien og offentlige organer/råd.  

Vi er to specialestuderende, der i samarbejde med Trial Nation har udformet et kort spørgeskema omkring habilitetsreglerne for samarbejde, som vi håber, at I vil være behjælpelige med at svare på. Hermed kan I være med til at give os et indblik i, hvorvidt de nuværende habilitetsregler fungerer optimalt set fra jeres/lægernes perspektiv.  

Spørgeskemaet tager 5-10 minutter at svare på.

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=VX4CRZ1XJ21J

På forhånd tusinde tak for din hjælp! 

De bedste hilsner  

Anja Stokholm & Dina Voetmann 

Skriv et svar