Vigtigt vedr. årsmødet 2020

Set i lyset af de seneste officielle anbefalinger og vores fælles forpligtelse som sundhedspersoner har DSF i dag besluttet at årsmødet 2020 ikke gennemføres. Så snart bestyrelsen har dannet sig et overblik over mulighederne fx vedr. generalforsamlingen vil yderligere information være tilgængelig her på siden. Som udgangspunkt vil deltagerbetaling ikke kunne tilbagebetales da DSF er kontraktligt bundet i forhold til konferencestedet. Vi undersøger dog alle muligheder for en mulig refusion – fx udskydelse af mødet eller andre offentlige kompensationsmuligheder i denne situation.

Med venlig hilsen

DSF `s bestyrelse