You are currently viewing Brug din særlige viden: Hjælp DSF med at skrive artikler til Levmedsmerter.dk

Brug din særlige viden: Hjælp DSF med at skrive artikler til Levmedsmerter.dk

DSF er med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet i gang med at udvikle hjemmesiden Levmedsmerter.dk, der har til formål at formidle viden til patienter, der lever med kroniske smerter, og deres pårørende om anvendelse af afhængighedsskabende lægemidler.

Hjemmesiden og projektets status blev præsenteret på årsmødet for DSF d. 27. august, hvorved det blev tilkendegivet, at der ønskes bidrag fra DSF-medlemmer til færdiggørelsen af hjemmesidens indhold. I den forbindelse vil vi igen gøre opmærksomme på, at vi stadig søger bidragsydere til hjemmesidens ”Artikler”-sektion.

I denne sektion vil Levmedsmerter.dk gerne sætte fokus på de mange forskellige aspekter af livet med kroniske smerter, som patienter og pårørende kunne have gavn af at vide mere om. Der vil også være mulighed for at udfolde emner, som i højere grad vil komme særlige grupper af patienter til gode, f.eks. forældre til unge med smerter, voksne børn af smertepatienter, allergikere jf. medicin, etc.

Formatet for denne sektion er mere frit ift. omfang og valg af emner, så der er stor mulighed for både at omskrive publicerede værker til denne målgruppe samt producere nyt materiale specifikt til hjemmesiden.

Alle bidragsydere vil blive krediteret på hjemmesidens ”Medvirkende”-sektion.

Guide til bidragsydere:

Længden på artiklerne er ikke fast, men bør som udgangspunkt ikke overstige 1000 ord.

Ønsker du at hjælpe DSF og danske smertepatienter samt deres pårørende med at opnå mere viden om lige det aspekt af livet med kroniske smerter, som du brænder for at formidle videre, så send en mail til projektkoordinator for Levmedsmerter.dk Line Helene Clausen på levmedsmerter@danishpainsociety.org

Vigtige datoer:

Deadline for interessetilkendegivelse: hurtigst muligt og senest d. 20. september 2021

Deadline for bidrag: d. 1. oktober 2021

Skriv et svar