Dansk Smerte Forum arbejder for, at vilkårene for smertepatienter i Danmark forbedres

I forbindelse med besøget i Smerteudvalget på Christiansborg har vi i bestyrelsen haft kontakt med pressen og blev derfor inviteret til at kommentere den artikel, som publiceredes mandag den 9/8-21.

Denne bragte opmærksomhed i P4, og det resulterede i et kort interview. Du kan høre det på følgende link: https://www.radio4.dk/program/morgen-r4dio/?id=radio4-morgen-9-august-kl-8-9_ep_09_08_21

Det starter kl. 8:00 (om Afghanistan), og næstformanden kommer til kl 8:20, så scroll selv frem.

Vores besøg i Sundhedsudvalget har også medført, at bestyrelsen er blevet opfordret til at kommentere de muligheder for bedring af behandlingsstrategi, som foreligger ved brug af ICD-11 diagnostikken, hvor kronisk smerte ligestilles med øvrige kroniske sygdomme som astma, forhøjet blodtryk og diabetes. Vi arbejder aktuelt med dette. Både ICD-11 og Smerte Handlings Planen, som blandt meget andet bidrager med forbedret strategi for at minimere opioid brug ved kronisk benign smerte, er emner, som tages op på ÅRSMØDET 27+28 august. Så velkommen på Nyborg Strand! 

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Nina Kvorning, overlæge dr med, næstformand i DSF