Hjælp Statens Serum Institut med at overvåge corona virus

For at forebygge smitte er det nødvendigt at følge sygdomsudviklingen nøje, og det kan du hjælpe med til ved på ugentlig basis at registrere om du eller andre i din husstand har haft influenza- eller corona lignende symptomer eller ej. Ved at tilmelde dig/jer på influmeter kan I være med til at kortlægge spredningen af influenza og corona i samfundet.  

Læs mere og tilmeld dig på

www.influmeter.dk

Influmeter er en del af det europæiske influenzanetværk, Influenzanet. Her er det muligt at følge og sammenligne influenzaforekomst i de deltagende lande.