Temadag om anbefalinger på smerteområdet

Sundhedsstyrelsen afholder en temadag for sundhedsfaglige aktører, faggrupper, myndigheder og patient- og pårørendeforeninger med henblik på at understøtte udbredelse og implementering af de nye ’Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter’.  Temadagen afholdes: 

Dato: Mandag den 27. november 2023 kl. 9.30-15.30

Sted: Scandic Copenhagen

Temadagen vil danne ramme for samarbejde om og drøftelse af, hvordan Sundhedsstyrelsens anbefalinger om organisering og faglige indsatser, herunder anbefalinger for udredning af behandlingsbehov hos mennesker med kroniske smerter i almen praksis, kan implementeres og udbredes i praksis mhp. at styrke den tværsektorielle indsats på smerteområdet.

På temadagen involveres derfor fagpersoner og eksperter på området, så viden og praksiserfaringer kan drøftes i relation til implementering af anbefalingerne i sundhedsvæsenet. Der vil være spændende faglige oplæg og workshops på programmet. Det endelige program følger snarest.

Tilmelding via dette link: 

Temadag om anbefalinger på smerteområdet | Sundhedsstyrelsen (nemtilmeld.dk)

Deltagelse i temadagen er gratis.