Tillykke til professor Henrik Bjarke Vægter

Bestyrelsen glæder sig over, at Henrik Bjarke Vægter fredag den 31 marts 2023 afholdt sin tiltrædelsesforelæsning i forbindelse med sit professorat i Smerte og fysioterapi ved Forskningsenheden for Anæstesi og Intensiv behandling, Afdeling for klinisk forskning, SDU og Smertecenter Syd, OUH.

Henrik Bjarke Vægters forskning omfatter epidemiologiske, eksperimentelle og kliniske studier, som kan danne grundlag for bedre vurderinger og forløb for patienter med kroniske smerter.