Efterårsmødet 8. oktober 2022

Efterårsmødet blev afholdt på Middelfart Sygehus i gåafstand fra stationen og med stor hjælp fra Smertecenter Middelfart.

Der deltog ca. 40 medlemmer til inspirerende forelæsninger om vigtige nye værktøjer i form af spørgeskemaer, som kan bruges til at vurdere graden af relevant aktivitetsadfærd, sværhedsgraden af fibromyalgi og evne til selfcompassion.

Desuden fik vi indsigt i mulighederne for at bruge informationsplatformen Smerteinfo for smertepatienter og pårørende, og hvordan et brugerpanel har medvirket under udarbejdelse af denne.

Laila Bendix og Lars Bye Møller

Til slut hørte vi om opioider og de individuelle farmakokinetiske forhold såvel som praktisk varetagelse af aftrapning af opioider.

Lona Christrup

Dagen var tilrettelagt med mange lange pauser, hvor vi havde lejlighed til at udveksle erfaringer og knytte kontakter.