NKR om langvarige smerter hos børn og unge

DSF er inviteret til at afgive høringssvar vedrørende den nationale kliniske retningslinje, der retter sig mod børn og unge med langvarige non-maligne muskuloskeletale smerter. Send dine kommentarer til formanden Hanne Würtzen senest den 21. oktober 2021 på mail: chair@danishpainsociety.org.

Høringsversionen er vedhæftet her: