Bring din viden i spil: Hjælp DSF med at skrive indlæg til Levmedsmerter.dk

DSF er med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet i gang med at udvikle hjemmesiden Levmedsmerter.dk, der har til formål at formidle viden til patienter, der lever med kroniske smerter, og deres pårørende om anvendelse af afhængighedsskabende lægemidler.

Hjemmesiden og projektets status blev præsenteret på årsmødet for DSF d. 27. august, hvorved det blev tilkendegivet, at der ønskes bidrag fra DSF-medlemmer til færdiggørelsen af hjemmesidens indhold. I den forbindelse vil vi igen gøre opmærksomme på, at vi stadig søger bidragsydere til hjemmesidens ”Fakta om bivirkninger”-sektion.

Sektionen har til formål at give patienter og pårørende kort og koncis skriftlig introduktion til 10 bivirkninger, der kan forekomme, når man lever med kroniske smerter og bruger (afhængighedsskabende) lægemidler.

Alle bidragsydere vil blive krediteret på hjemmesidens ”Medvirkende”-sektion og DSF har mulighed for at betale et mindre honorar.

Fakta-sektionen består af de 10 nedenstående emner:

 • Smerter som bivirkning
 • Mundtørhed
 • Forstoppelse
 • Abstinenser
 • Kvalme og opkast
 • Træthed og dårlig søvn
 • Humørsvingninger
 • Angst og depression
 • Nedsat sexuallyst
 • Hukommelse og koncentration (bl.a. regler vedr. bilkørsel)

Guide til bidragsydere:

Omfanget af hvert emne i ”Fakta om bivirkninger”-sektionen er på ca. 300 ord.

For hvert emne ønskes følgende spørgsmål besvaret:

 • Hvad er X? Hvorfor opstår/sker X?
 • Hvad bliver påvirket af X?
 • Hvad kan jeg selv gøre for at behandle X? (i bulletpoints)
 • Hvad kan jeg undgå ifm. X? (i bulletpoints)
 • Hvem kan hjælpe mig med X? (i bulletpoints)

Ønsker du at hjælpe danske smertepatienter og deres pårørende med at opnå mere viden om et eller flere af ovenstående emner, så send en mail til projektkoordinator for Levmedsmerter.dk Line Helene Clausen på levmedsmerter@danishpainsociety.org

Vigtige datoer:

Deadline for interessetilkendegivelse: hurtigst muligt og senest d. 20. september 2021

Deadline for bidrag: d. 2. oktober 2021